Historie turistiky

Turistika je souhrn činností spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě, zaměřených na poznávání přírodních a společenských poměrů v určité oblasti. Podle náročnosti se turistika dělí na rekreační, základní a výkonnostní.

Zpočátku šlo především o pěší pohyb, maximálně kombinovaný s železniční dopravou, který byl brzy obohacen o lyžařskou turistiku. Historická pohlednice z Radonic z roku 1910 Turistické výlety či setkání na místech Čechům drahých (např. na Řípu) organizoval v českých zemích Sokol. Sokolské logo Celou tuto šíři činnosti však nemohl sám zajistit, a proto byla založena samostatná turistická organizace, z níž v roce 1888 vznikl Klub českých turistů (KČT). Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace zvolil známého cestovatele a milovníka přírody Vojtu Náprstka. Po 1. světové válce se mnozí bývalí vojáci nemohli snadno rozloučit se svými válečnými zvyklostmi a začali žít v přírodě mnohem více než dříve. Rozšířilo se skautské a trampské hnutí, pobyt ve vysokých horách i prosté nedělní výlety. Američané "objevili" Evropu a ve stále větších počtech zde trávili svou dovolenou. Turistika a cestování se vymanily ze svých dětských Štěpánka u Tanvaldu, nejkrásnější rozhledna Jizerských hor střevíčků a začaly se stávat vážným ekonomickým činitelem mnohých zemí - kromě Švýcarska i Rakouska, Itálie, Francie. Turistika se stala i "módou", kterou sledovaly milióny lidí na celém světě. K tomu přispívalo rozšíření automobilismu, ubytovacích možností i dopravních spojů. S rozvojem lyžování se pobyt v přírodě rozšířil i na zimní období. Logo Klubu českých turistů Nastala první vlna bouřlivého rozvoje turistiky, cestování i toho, čemu dnes říkáme "turistický průmysl" (Druhá obdobná vlna nastala za podobných okolností po druhé světové válce.). Postupem času stoupla také obliba vodní turistiky, svého rozvoje se dočkala také cykloturistika. Chůze ve formě turistiky, spojená s poznáváním nových míst zůstala však nadále atraktivní. Velmi oblíbená se stala horská a vysokohorská turistika. Když se v minulém století začala prudce zmáhat vysokohorská turistika v Čechách, patřilo ke cti každé místní pobočky horského spolku, aby usilovala o vlastní rozhlednu. Začaly vznikat jednoduché vyhlídkové konstrukce, dřevěné, železné i zděné rozhledny, které patří dodnes mezi nejpopulárnější cíle turistických výletů v naší zemi.

Podle charakteru přesunu se turistika rozlišuje na cykloturistiku, krasovou turistiku, lyžařskou turistiku, mototuristiku, turistiku na koních, pěší turistiku, vodní turistiku, vysokohorskou turistiku, dále zahrnuje vycházky, výlety, túry, putování, putovní táboření, dálkové pochody či jízdy, přechody, přejezdy, splutí vodních toků a expedice.


Nahoru