Jak se přihlásit - Přihláška na pobyt


a. Základní informace o prodávajícím
b. Objednání pobytu
c. Cena
d. Způsob platby
e. Letecká doprava a letenky
f. Zrušení pobytu
g. Pojištění
h. Přihláška na pobyt

a. Základní informace o prodávajícím

Provozovatelem cestovní agentury www.kolemkola.cz je Dipl.-Kff. Jana Neumannová, DiS.

Sídlo firmy:
Jana Neumannová, Cukrovarská 218, Brodce, 29473
Provozovatelka není plátcem DPH.

Kontaktní údaje:
Tel: +420 774 833 598
Email: jana.neumannova@hotmail.cz

Obchodní údaje:
IČO: 71890505
DIČ: CZ8053082389

Bankovní spojení:
Logo ČSOB

č.ú.: 195882655/0300
IBAN: CZ49 0300 0000 0001 9588 2655
SWIFT: CEKOCZPP
Název účtu: neumannova jana

b. Objednání pobytu

Na Vámi vybraný pobyt se lze přihlásit vyplněním přihlášky na pobyt nebo zasláním emailu s objednávkou na adresu jana.neumannova@hotmail.cz.

Udejte prosím pobyt, kterého se chcete zúčastnit, termín, počet přihlašovaných osob a vaše kontaktní údaje. Obratem obdržíte potvrzení o přihlášení s údaji (číslo účtu, konstantní a variabilní symbol platby popř. IBAN, SWIFT) k zaplacení zálohy, která činí 50% celkové částky za pobyt (lze také zaplatit celou částku najednou).

Není-li stanoveno jinak, je doplatek druhé poloviny celkové částky za pobyt splatný nejpozději měsíc před začátkem akce.

Po zaplacení zálohy za pobyt obdržíte voucher na ubytování, itinerář trasy na ubytování a itinerář s návrhy tras v oblasti ubytování včetně kopií map a event. další pokyny. Veškeré doklady vám zašleme elektronicky.

Objednávka:

I. vyplňte přihlášku na pobyt nebo zašlete email na jana.neumannova@hotmail.cz
II. uveďte pobyt, termín, počet osob a vaše kontaktní údaje
III. obdržíte potvrzení o přihlášení a informace k uskutečnění platby zálohy
IV. zaplacením zálohy vzniká rezervace
V. obdržíte voucher na ubytování s potvrzením o zaplacení zálohy a itineráře tras
VI. zaplacením doplatku resp. celé částky vzniká nárok zúčastnit se pobytu

c. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Cena zahrnuje itineráře a kopie map pro pobyt. Výše zálohy je u každého pobytu 50% ceny. U leteckých pobytů je cena letenky uváděna pouze orientační, neboť v průběhu roku kolísá (více v odstavci Letecká doprava a letenky).

d. Způsob platby

Platbu lze provést bezhotovostním převodem peněz na účet

Na základě vaší písemné přihlášky na pobyt uskutečněné vyplněním a odesláním formuláře nebo zasláním emailu (nutno uvést pobyt, termín, počet přihlašovaných osob a vaše kontaktní údaje) obdržíte její potvrzení společně s platebními údaji a potvrzenou částkou k úhradě (záloha ve výši 50% ceny pobytu nebo celá částka za pobyt). Jakmile obdržíme vaši platbu, provedeme rezervaci pobytu a následně obdržíte smlouvu o vámi objednaném pobytu. Součástí smlouvy je potvrzení o zaplacení a v případě doplatku platební údaje pro provedení doplatku, který je splatný nejpozději měsíc před začátkem pobytu, není-li stanoveno jinak. Smlouvu vám zašleme elektronicky na vámi uvedenou emailovou adresu.

Po zaplacení zálohy za pobyt obdržíte voucher na ubytování, itinerář trasy na ubytování a itinerář s návrhy tras v oblasti ubytování včetně kopií map a event. další pokyny. Veškeré doklady vám zašleme elektronicky na vámi uvedenou emailovou adresu.

e. Letecká doprava a letenky

Na některé pobyty je nutné či vhodné se dopravit letecky. Vzhledem k tomu, že ceny letenek v průběhu roku kolísají, nejsou letenky zahrnuty do ceny pobytů. Pro představu ceny letenek u pobytů uvádíme, ceny jsou však pouze orientační. Jakmile je splněna podmínka minimálního počtu účastníků pro pobyt, kontaktujeme všechny přihlášené a nabídneme jim optimální letecké spojení. Nejčastěji se létá z Prahy. Záleží na vás, zda nabídnutého leteckého spojení využijete nebo si letenky zajistíte sami. Od nás obdržíte organizační pokyny ohledně transferu z míta příletu na místo ubytování.

f. Zrušení pobytu

Svou účast na pobytu máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zrušení přihlášky na pobyt (rezervace) je nutné podat písemně osobně, doporučeně poštou nebo emailem. Odhlášení pobytu nám prosím oznamte i telefonicky, abychom mohli co nejdříve zrušit rezervaci na ubytování. Dosavadní úhrada, snížená o případné již vzniklé výdaje (související např. se zaplacením nevratné zálohy za ubytování), vám bude obratem vrácena. Mějte na paměti, že výdaje za zakoupené letenky od leteckých společností většinou nelze získat zpět. Pro případ storna je vhodné se pojistit, aby Vám tak nevznikly zbytečné výdaje.

g. Pojištění

Pojištění není zahrnuto v ceně pobytu. V případě vašeho zájmu vám můžeme sjednat pojištění s Generali pojišťovnou a.s. Nejčastěji se jedná o:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Kryje úhradu nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, který se byl nucen podrobit lékařskému vyšetření nebo zákroku v důsledku nemoci či úrazu vzniklému během plánovaných aktivit podnikaných na pobytu - turistika, cyklistika, lezení po zajištěných cestách, lyžování apod.

Připojištění úrazu a zodpovědnosti
Kryje trvalou invaliditu následkem úrazu, smrt úrazem, odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám na zdraví a na majetku. Toto připojištění lze sjednat nejpozději 3 dny před odjezdem na pobyt.

Pojištění storna pobytu
V případě, že důvodem neúčasti pojištěného na pobytu bylo neočekávané vážné akutní onemocnění vyžadující hospitalizaci, úraz nebo smrt pojištěné osoby, smrt manžela/manželky, dětí či rodičů, znásilnění pojištěné osoby, krádež nebo vloupání, živelná katastrofa v místě trvalého bydliště krátce před počátkem cesty, máte nárok na pojistné plnění představující 80% z částky nevrácené cestovní agenturou (případné vzniklé výdaje). Platíte-li pobyt najednou, připojištění lze sjednat nejpozději s touto platbou. Pokud platíte formou zálohy a doplatku, pak nejpozději s úhradou doplatku.

h. Přihláška na pobyt

Údaje označené * nutno vyplnit.
*Jméno a příjmení:
*E-mail:
*Pobyt:
*Termín:
*Počet osob:
*Ulice, č.p.:
*Město:
*PSČ:
Telefon:
Poznámky:
*1+1=

Nahoru     Kontakt